Teenuste disaini keskuse platvormi loomine

SeDiHUBi eesmärk on arendada mikro- ja pereettevõtteid kasutama teenusedisaini jätkusuutlike ja digitaliseeritud teenuste arendamiseks ning see on üles ehitatud järgmistele eesmärkidele:

 • Tõsta väike- ja pereettevõtete teadlikkust teenusedisainist, et arendada digitaalses majanduses kliendile suunatud teenuseid jätkusuutlikul ja keskkonnasõbralikul viisil
 • Anda teadmisi, oskusi, pädevusi väike- ja pereettevõtetele, kes kliendile orienteeritud teenuste väljatöötamiseks panustavad suurel määral ise
 • Pakkuda kutsehariduse ja -koolituse pakkujatele metoodilist lähenemisviisi uute tööriistade ja veebipõhiste õpperessursside kasutamiseks säästva arengu õpetamisel, võttes arvesse keskkonnaprobleeme ja digitaliseerimisvõimalusi
 • Luua spetsiaalselt väike- ja pereettevõtetele mõeldud koolitusmaterjal, millele on lisatud teenuste arendamiseks vajalikud juhised ja tööriistad
 • Luua veebipõhine õppeplatvorm väike- ja pereettevõtete teenusedisaini mõtlemise arendamiseks
 • Luua väike- ja pereettevõtete keskus, kus sidusrühmad saavad õppida, kuidas rakendada teenusedisaini, kohtuda ja luua ühiseid teenuseid
 • Suurendamaks poliitikakujundajate ja ettevõtluse arendamise ökosüsteemiga seotud sidusrühmade teadlikkust jätkusuutlikuse mõtlemise vajalikkusest kui olulisest punktist lisandväärtuse loomisel teenuses, digimajanduses ja jätkusuutlikus arengus.

Projekti SeDiHUB tulemusena luuakse:

 1. SeDiHUBi koolituslähenemine ja moodulõppekava, mis sisaldab koolitusmetoodikat ja selle järgset hindamist, mis on abiks väike- ja pereettevõtete oskuste täiendamiseks jätkusuutliku ettevõtluse ja keskkonnateenuste arendamisel digitaalmajanduses kasutades säästvat arengut.
 2. SeDiHUBi koolitusmaterjalid, mis on spetsiaalselt loodud läbi oma struktuuri ja sisu pöörama tähelepanu väike- ja pereettevõtete vajaduste rahuldamiseks, et arendada jätkustuuliku ja keskkkonnasõbralike teenuseid, mis on seotud konkreetselt nende persoonade ja tegutsemis valdkonnaga. Koolitusmaterjal teenib kaugõppe, veebipõhise ja iseseisva õppe põhimõtteid ning teenusedisaini-teooriaid.
 3. SeDiHUB’i veebiplatvorm, mis on spetsiaalselt väike- ja pereettevõtjatele loodud veebipõhine õppeplatvorm koolitusmaterjalide edastamiseks, andes suurepärase ülevaate teenusedisaini protsessist ja tööriistadest. See on rikastatud veebipõhise teenusedisaini tööriistakastiga, kuhu on lisatud ka mängulisi ressurse.
 4. Juhend SeDiHUB’i materjalide kasutamiseks, mille käigus koostatakse põhjalik juhend väike- ja pereettevõtete keskuse loomiseks ja SeDiHUB materjalide edasiseks kasutamiseks nii kutsehariduse valdkonnas kui ka nende seas, kes pakuvad väike- ja pereettevõtetele koolitusi, toetust, konstulatsooni jms.

PROJEKTI PARTNERID:

SeDiHUBi projekt’i tegevuste elluviimises osaelvad erinevad organisatsioonid, kellel on teadmised ja kogemused kavandatud tegevuste elluviimiseks.

 • Forwardspace (juhtiv organisatsioon)
 • PANEPISTIMIO PATRON (Kreeka) – Patrase linnas asuv riigi suuruselt 3. ülikool
 • CARDET (Küpros) – Vahemere piirkonna juhtiv teadus- ja arenduskeskus, millel on ülemaailmsed teadmised kutsehariduse, digioskuste ja suutlikkuse suurendamise vallas
 • FyG (Hispaania) – Mitteformaalne haridus- ja koolitusorganisatsioon, mis edendab kohalikku tööturgu ning täiskasvanute ja noorte elukestvat õppeprotsessi
 • FOAAL (Eesti) – Eesti koolitus-, konsultatsiooni- ja projektijuhtimisettevõte, mis pakub oma teenuseid VKEdele, vabaühendustele ja avalikule sektorile
 • CEDES (Portugal) – Foorum, mis on loodud selleks, et tuua kokku organisatsioone, et arutada teaduse ja tehnoloogia juhtimisega seotud võtmeküsimusi, mis mõjutavad riigi ja maailma säästvat arengut ning viia ellu sihipäraseid meetmeid selles valdkonnas
 • SIEC (Soome) – rahvusvahelise ärihariduse organisatsiooni Société Internationale pour I`Enseignement Commercial Soome filiaal

Projekti avakoosolek toimus Zoom’i vahendusel. Selle käigus said partnerid omavahel taaskord üle rääkida täpsemad tegevused, mis on projekti elluviimiseks vaja teha. Oluline oli jõuda koos ühisele mõistmisele, milliseid tegevusi ning mis viisil on vaja iga partneri poolt teha, et projekti tulems oleks võimalikult edukas ja kasulik sihtgrupile.

Oleme koostööd teinud

Soovid meie teenuste kohta rohkem küsida?

Võta meiega julgelt ühendust ja leiame parima lahenduse sinu küsimustele tuginedes meie teadmistele ja oskustele!

Broneeri konsultatsioon